HET TEAM


Wekelijks werken er 2 mensen intern, wij noemen dit het binnenteam.
Deze mensen zijn tijdens de vastenkuur dag en nacht in De Schouw aanwezig.

De samenstelling is als volgt:

  • Een therapeutisch geschoolde persoon; hij of zij geeft in het begin en aan het eind van de week een persoonlijk consult met holistisch onderzoek. In een aantal themaweken neemt een terzake deskundige begeleid(st)er deze plaats in.
  • Een coördinator, hoofd verantwoordelijke voor organisatorische zaken.

Gezamenlijk draagt dit team de gehele week, is aanwezig voor de vastengroep, houdt in de gaten hoe het met iedereen is, is aanspreekbaar voor alle mogelijke vragen, verzorgt de groepsactiviteiten, heeft dagelijks overleg over mogelijke bijzonderheden en eventuele bijsturing zowel van elk individu als van de groep, voert behandelingen uit.

Naast dit binnenteam komen er dagelijks mensen om ook behandelingen en het “achtergrondwerk” te verzorgen. Behandelingen zoals massages, klysma's, pakkingen, hogedarmspoelingen en de overige extra behandelingen. Achtergrondwerk zoals in de keuken, schoonmaak, onderhoud, winkel, administratie, planning, personeelswerk.

Top

Vorige pagina